آریان خان، فرزند شاه‌رخ خان، ستاره مشهور بالیوود در پیوند به استفاده و حمل مواد مخدر در یک کشتی مجلل تفریحی در سواحل شهر بمبئی روز شنبه بازداشت شد.

دیچه وله، گزارش داده که او هنوز به اساس وثیقه ازاد نشده زیرا اداره مبارزه با مواد مخدر هند اعلام کرده که رهایی آریان خان می تواند شواهد را تحت تاثیر قرار بدهد و بر شاهدان نیز اثر بگذارد.

قاضی این دادگاه، آریان خان را برای دو هفته به زندان فرستاد تا تحقیقات در مورد این پرونده ادامه یابد. آریان خان ۲۳ ساله، پسر ارشد شاهرخ می باشد.

هنگامی که ماموران مبارزه با مواد مخدر بر یک مهمانی روز شنبه حمله کردند و مواد مخدر را در کشتی تفریحی در ساحل ممبئی کشف کردند، آریان خان با هفت تن دیگر بازداشت شدند.

تا حال در مجموع ۱۸ تن در پیوند به این قضیه گرفتار شده اند. ساتیش مانیشینده، وکیل مدافع آریان خان در محکمه گفت که اداره مبارزه با مواد مخدر هیچ گونه موادی را در منزل خان پیدا نکرده اند و ادعاهای پیوند داشتن خان با فروشندگان مواد مخدر نیز صحت ندارد.

از سوی هم اداره مبارزه با مواد مخدر هند گفته است که آنان شواهدی را در دست دارند که نشان می دهند، آریان خان از طریق نرم افزار واتس آپ به گونه منظم با فروشندگان مواد مخدر ارتباط داشته است. اما این نهاد مشخص نکرده است که هنگام بازداشت، آیا آریان خان مواد مخدر در دست داشته است یا خیر.