قربان قلی بردی محمدوف، رییس جمهمور ترکمنستان می‌گوید که کشورش آماده است تا با کابینه سرپرست طالبان کار کند.

آقای محمدوف در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که ترکمنستان اوضاع افغانستان را از نزدیک بررسی می‌کند.

به گفته رییس جمهور ترکمنستان می‌‎خواهد با افغانستان همکار باشد و روابط دو کشور به شکل عادی پیش رود.

اما او تاکید کرده که ترکمنستان در موقف بی طرفی‌اش در مورد افغانستان باقی می‌ماند و می خواهد تا طالبان، پالیسی صلح‌جویانه‌ی خارجی داشته باشد.

از سوی‌هم ویندی شیرمن، معاون وزارت خارجه امریکا با شوکت میرضیایوف، رییس جمهور ازبیکستان در مورد افغانستان و تقویت روابط دو جانبه گفت‌وگو کرده‌است.

بر اساس گزارش‌ها، در دیدار روز دوشنبه، دوازدهم میزان که در تاشکند برگزار شد، شیرمن از ازبیکستان سپاسگزاری کرد که با امریکا در مسایل افغانستان همکاری کرده.

وزارت خارجۀ امریکا در خبرنامۀ گفته است که ویندی شیرمن با شوکت میرضیایوف روی آینده افغانستان گفتگو کرده.

شیرمن خواهان پیشرفت‌ها در ازبیکستان در عرصه‌های اقتصادی، دموکراسی و اصلاحات حقوق بشری شده.

اما در مورد افغانستان، ازبیکستان هم مانند سایر کشورهای آسیای میانه از پیشروی برق آسای طالبان و سقوط کابل به دست آنان ابراز نگرانی کرده بود زیرا از کشور همسایه‌اش احساس خطر امنیتی می‌کرد و هم از احتمال سرازیر شدن پناهجویان نگران بود.