فلیپو گراندی٬ کمیشنر عالی اداره پناهجویان سازمان ملل متحد می‌گوید، افغان‌ها با بی سرنوشتی جدی روبرو شده‌اند.

کمیشنر عالی اداره پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR می‌گوید که باید کمک‌های فوری بشری همین حالا برای افغانستان فراهم شود.

فلیپو گراندی در هفتاد و دومین نشست کمیتۀ اجرائی کمیشنران روز دوشنبه، ۱۲ میزان گفت که باید راه‌ها در یک فرصت زود در یافته شوند تا از سقوط خدمات عامه و اقتصاد افغانستان جلوگیری شود.

گراندی افزود: «میلیون‌ها افغان بیش از ۴۰ سال است که آواره شده‌اند و تحولات اخیر چالش‌های تازۀ را ایجاد کرده. من ماه گذشته به افغانستان سفر کردم. شما از من (و بسیاری دیگر در جامعۀ مدد رسانی) شنیده‌اید که می‌گویند کمک‌های بشردوستانه گسترده و بدون قید و شرط باید فوراً انجام شود. عدم اجرای فوری این راه حل‌ها، در ظرف چند هفته نه در مدت زمان بیشتر، بحران را تشدید می‌کند. و اگرچه من همیشه در پیش بینی‌های مربوط به جابجایی جمعیت محتاط بوده ام، اما معتقد استم که چنین وضعیت بحرانی باعث آواره شدن جمعیت بزرگ در داخل و ممکن بی جا شدن در خارج شود.»