انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در یک پیام ویدیویی از مردم امریکا خواست تا مهاجرین تازه وارد افغان را کمک و یاری رسانند.

آقای بلینکن روز دوشنبه، ۱۲ میزان ضمن نشر این پیام در صفحه تویتر خود گفته اس که این سنت ديرينه امریکایی‌ها است که مردمان کشورهای دیگر را می‌پذیرند؛ به ویژه کسانی که به گفتۀ وی از مشقت، پیگرد و جنگ فرار می‌کنند.

در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان حدود ۱۲۴ هزار نفر، عمدتا افغان‌ها، از افغانستان تخلیه شدند و هم اکنون بیش از ۵۰ هزار نفر آنان به پایگاه‌های نظامی در داخل ایالات متحده منتقل شده اند.

وزیر خارجۀ ایالات متحده پس از دیدار با شماری از این افغان‌ها گفت: “صرف نظر از اینکه سفر آنان چقدر مشقت‌بار بوده است، صرف نظر از اینکه آنان به خاطر آنچه پشت سر گذاشته اند چقدر دردمند اند، آرزوی بلند شدن از امریکا و زندگی نوین در اینجا دارند. آنان به امریکا و ما باورمند اند.”

انتونی بلینکن از تمام امریکاییان به شمول تشبثات، گروه‌های مذهبی، نهادهای خیریه، مقام‌های دولتی و شهروندان عادی کشورش خواست تا مهاجرین افغان را نه تنها به محض ورود شان به امریکا بلکه در جریان‌ ماه‌ها و سال‌های آینده کمک کنند.

آقای بلینکن گفت که با گذشت زمان، داستان زندگی و تجارب این افراد به بخشی از ملت امریکا شده و این مهاجرین با بافت غنی جامعۀ امریکایی در هم می‌آمیزند که به گفتۀ وی این یکی از بزرگترین نقاط قوت امریکا است.

وزیر خارجۀ ایالات متحده در حالی خواستار کمک امریکایی‌ها به مهاجرین افغان شده است که بر اساس یک نظر سنجی تازه، ۷۲ در صد مردم امریکا از دادن پناهندگی به افغان‌هایی حمایت می‌کنند که در دو دهۀ اخیر با نهادها و نظامیان امریکایی در افغانستان کار کرده بودند و اکنون مجبور به ترک کشور شان شده اند.