شیخ نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان در گفت‌وگو با تلویزیون الجزیره گفته است که شریعت اسلامی مخالف آموزش زنان نبوده و حکومت آن‌ها هم اراده‌ی مخالفت با آموزش دختران ندارد.

او افزود که آنان مطابق به اصول شریعت اسلامی، در تلاش اند تا به همه زنان زمینه و محیط مناسب آموزشی را برابر کنند. به گفته‌ی او اما آنان هیچ‌گاه از قوانین غربی‌ها استفاده نخواهند کرد.

او هم‌چنین تصریح کرد که وزارت معارف اراده‌ی تبدیل نصاب تعلیمی را ندارد، اما نصاب که با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی مخالفت داشته باشد، تبدیل آن، لازم است.

آقای منیر تاکید می‌کند که آنان اراده اجباری ساختن هیچ لباسی را به دانش‌آموزان ندارند، اما لباس‌های دانش‌‌آموزان باید با شریعت و فرهنگ افغانی هم‌خوانی داشته باشد.