جوزپ بوریل، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا می‌گوید که برخورد حکومت طالبان هنوز دلگرم کننده نیست.

او با اشاره به وضعیت جاری در افغانستان گفت: “یقیناً این یک معضله است اگر می‌خواهید که در نجات اقتصاد یک کشور سهم بگیرید به شکلی می‌توانید که روی حمایت از دولت آن‌کشور غور کنید. اکنون موضوع چنین نیست، نمی‌توانیم که از این حکومت با توجه به برخوردش پشتیبانی کنیم. رفتار حکومت تاکنون بسیار تشویق کننده نیست.”

پیش از این بورل در مطلبی در وبلاگ‌اش گفته بود که وضعیت در افغانستان رو به وخامت است.

او گفته که طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنف شش اجازۀ رفتن به مکتب را نداده اند و به گفتۀ بورل، حکومت طالبان نیز همه شمول نیست.

این مقام اتحادیۀ اروپا در ادامه گفته که طالبان تلاش می‌کنند که حکومت‌شان به رسمیت شناخته شود، تحریم‌ها بر رهبران آنها دُور شوند و سرمایه‌های منجمد شدۀ افغانستان آزاد گردند.