مسعود اندرابی، وزیر پیشین داخله، به تازه‌گی در یادداشتی از برقراری چندين تماس تلفنی میان حمدالله محب، مشاور امنیت ملی اشرف غنی با خلیل حقانی در روز سقوط کابل پرده برداشته است.

آقای اندرابی گفته که روز ۲۵ اسد، قبل از فرار اشرف غنی، در حالی‌که سلام رحیمی، مشاور اشرف غنی و متين بيك، رییس دفتر آقای غنی، مصروف تماس‌ها با قطر برای جلوگیریازورود طالبان به پايتخت بودند؛ حمدالله محب، مشاور امنيت ملی با خليل حقانی چندين تماس داشته است.

اندرابی گفته که حتی يك بار قرار شده تا محب با خليل حقانی در نزديكی كابل ملاقات كند ولی بعدتر او ترجيح داده است كه از طريق تلفن به هماهنگی‌ها ادامه دهند.

آقای اندرابی در پایان یادداشت خود گفته که او مطمين هست كه اين بخش از آن فرار[ فرار اشرف غنی از ارگ] و چگونه‌گی تسلیمی ننگین نظام به گروه حقانی با همدستی و وساطت محب و پاكستان، بعدها نیز افشا شود.