عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان با امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، در مورد افغانستان از طریق تلفون گفتگو کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، هر دو جانب در مورد وضعیت فعلی افغانستان گفتگو و روی صلح و ثبات و کمک‌های بشری با این کشور تاکید کردند.

عمران خان در این مکالمۀ تلفونی، نیاز برای کمک‌های بشری با افغانستان را در شرایط حاضر مهم دانسته و خواسته است که برای جلوگیری از سقوط اقتصاد این کشور، باید داد و ستد با افغانستان بیشتر شود.

نخست‌وزیر پاکستان در حالی با رئیس جمهور تاجیکستان گفتگو کرده که ارتباط دوشنبه با حکومت تحت رهبری طالبان در افغانستان پرتنش شده است.

امام علی رحمان٬ رییس جمهور تاجیکستان، خواهان ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان شده. طالبان از رحمان خواسته اند تا در امور داخلی افغانستان، مداخله نکند.