طالبان پاکستانی ادعاهای عمران خان نخست وزیر مبنی بر جریان مذاکرات صلح با این گروه را رد کرده است.

رسانه های پاکستانی به نقل از TTP گفته اند که این گروه با پاکستان مذاکره نخواهد کرد.

پیشتر ، نخست وزیر پاکستان در مصاحبه با تلویزیون ترکیه گفته بود که مذاکرات با طالبان پاکستانی را با همکاری طالبان افغانستان آغاز کرده است.

طالبان پاکستانی اتهامات عمران خان را رد کرده و می گویند که TTP هنوز آتش بس اعلام نکرده است و سیاست آن در مذاکرات مشخص است.

این در حالی است که طالبان پاکستانی پیشتر گفته بودند که تا زمانی که داعش در این کشور مستقر نشود به جهاد خود در پاکستان ادامه خواهند داد.