عمران خان، نخست وزیر پاکستان می‌گوید که می‌خواهد با طالبان پاکستانی (TPT) با همکاری با طالبان افغان گفت‌وگو کند.

نخست وزیر پاکستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ترکیه گفت که در حال مذاکره با برخی از گروه‌های طالبان پاکستانی است و در صورت تسلیم شدن، آن‌ها مورد عفو قرار می‎گیرد.

وی در این گزارش تاکید کرد که این مذاکرات در افغانستان به حمایت طالبان افغان در حال انجام ست.

حکومت پاکستان پیشتر به طالبان پاکستانی گفته بود که در صورت تسلیمی آنها عفو می شود.