سازمان عفو بین‌الملل در توییتی نگاشته است که بیش از پنج میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان با وضعیت شوار زندگی می‌کنند و به کمک عاجل نیاز دارند.

این سازمان در توییت امروز سه‌شنبه، ششم میزان از جامعه جهانی خواست که باید اطمینان حاصل شود که کمک‌های بشردوستانه بدون وقفه به افغانستان ادامه می‌یابد.

پیش از این سازمان ممل متحد گفته است که در ماه‌های به ۱۱‌میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز خواهند داشت.

به اساس گزارش‌ها، افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی فزاینده رو‌به‌رو است، نرخ مواد غذایی و سوخت به گونۀ چشم‌گیر افزایش یافته و پول نقد کم شده.

به دنبال افتادن کابل به دست طالبان، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی فعالیت‌های‌شان را در افغانستان به حالت تعلیق آوردند و واشنگتن نیز بخش اعظم ذخایر پول افغانستان به ارزش حدود ۹ و نیم میلیارد دالر را منجمد کرد.