ده‌ها معلم و کارمندان صحی زن امروز سه‌شنبه، ششم میزان در یک کنفرانس مطبوعاتی خواستار پرداخت معاش ماهوار شان از سوی حکومت طالبان شده‌اند.

آنان می‌گویند که از سه ماه بدین سو حقوق ماهوار خود را دریافت نکرده و درحال حاضر با مشلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

این معلمان و کارمندان صحی زن از بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته اند که به کمک‌های مالی به افغانستان در بخش آموزش و صحت ادامه دهند

به گفتۀ آنان دست‌کم، ۱۲۰هزار زن به عنوان معلم در مکاتب دولتی افغانستان کار می‌کردند که با مسلط شدن طالبان بر این کشور، بسیاری آنان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

طالبان با مسلط شدن بر افغانستان، مانع فعالیت زنان در اجتماع به ویژه در ادارات دولتی شده و در هفته‌های اخیر از کارمندان زن در این کشور خواستند که در خانه بمانند و از رفتن به کار خودداری کنند.

همچنین چند هفته پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مکاتب پسران بازگشایی شد، اما دختران تنها در مکاتب ابتداییه اجازۀ ادامۀ دروس شان را یافتند و تا کنون دختران مکاتب متوسطه و لیسه از ادامۀ آموزش محروم مانده اند.

این آموزگاران و کارمندان صحی زن خواستار ادامۀ کار در نهادهای مربوطه شان شده و از گروه طالبان خواستند که نباید مانع کار زنان در ادارات دولتی شوند.