عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه به‌طور موقت اجرا می‌شود.

وی این اظهارات را در دیدار با سفیر چین بیان کرد.

در اعلامیه امروز سه‌شنبه، ششم میزان این وزارتخانه آمده است که طالبان بدون نقض قوانین شریعت و اصول «امارت اسلامی» این قانون را اجرا خواهند کرد.

سرپرست وزارت عدلیه طالبان در این نشست گفته است که طالبان قوانین و اسناد بین‌المللی را که با اصول اسلام در تضاد نباشد، احترام می‌گذارد.

در آغاز این دیدار، سرپرست وزارت عدلیه طالبان از چین تشکر کرده است که با افغانستان به‌حیث یک دوست کمک می‌کند.

عبدالحکیم شرعی می‌گوید که طالبان خواستار دوستی با همه کشورها است و اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.

قانون اساسی مورد نظر طالبان در سال ۱۳۴۳ نافذ شد. در دوره انتقالی حامد کرزی نیز این قانون اساسی تا زمان تسوید و تصویت قانون اساسی جدید، موقتاً نافذ شده بود.