شماری از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی در یک نشست خبری در کابل می‌گویند که شماری از چاپ‌خانه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای فعال در عرصه‌ی مصونیت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی اسناد جعلی را در بدل پول درست و اقارب و دوستان‌شان را به نام خبرنگار و فعال جامعه مدنی از افغانستان خارج کرده‌اند.

آنان خواستار بررسی اسناد کسانی شدند که به نام خبرنگار و فعال جامعه مدنی از افغانستان خارج شده‌اند.

نصیر اخترزی، مسئول گروپ جامعه مدنی و خبرنگاران گفته که با تحولات سیاسی در افغانستان، برخی از کشورها برای خروج خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی هواپیما فرستاده بودند، اما به جای خبرنگاران و فعالان واقعی، افراد دیگر با اسنادهای جعلی از میدان هوایی کابل تخلیه شده‌اند.

آقای اخترزی گفت که کشورهایی که این افراد را تخلیه کرده‌اند باید اسنادهای‌شان را بررسی و با رسانه‌های مربوطه‌ی‌شان تماس بگیرند.

او همچنین تأکید کرد که نگرانی‌شان را با جامعه جهانی نیز شریک کرده و گفته‌اند که از نام خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی سوءاستفاده شده است. او گفت که از طالبان نیز خواسته‌اند که جلو جعل‌کاری‌ها و تهیه‌ی اسناد جعلی به نام خبرنگار و فعالان مدنی را بگیرند.

به‌گفته‌ی اخترزی، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی واقعی در افغانستان و در یک شرایط سخت زندگی می‌کنند و در مورد سرنوشت آینده‌ی‌شان نگرانی دارند.

با این حال، او گفت که اگر در آینده نیز برنامه‌هایی برای مصونیت خبرنگاران و فعالان مدنی در نظر گرفته می‌شود، باید از طریق یک روند شفاف طی مراحل و به نهادهای مربوطه تماس گرفته شود.

در تاریخ 24 ماه اسد سال جاری طالبان بر کابل تسلط یافتند. از آن زمان روند تخلیه‌ی شهروندان خارجی و افغان‌های در معرض خطر نیز آغاز شد. این روند در تاریخ ۳۰ ماه آگست رسما پایان یافت.

پس از آن، گزارش‌هایی نیز منتشر شد که شمار زیادی از کسانی که واجد شرایط روند تخلیه نبوده، اما موفق شده‌اند از افغانستان خارج شوند.