امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان می‌گوید که آنان در ۲۰ سال گذشته «تهدید» برای هیچ کشوری نبوده و جامعه جهانی نباید حالا آنان را از این ناحیه تحت فشار قرار دهد.

سرپرست وزارت خارجه می‌افزاید؛ که افغانستان اکنون روابط خوبی با جهان و منطقه دارد و فشارهای برخی کشورها بر افغانستان تأثیر نمی گذارد زیرا اکنون افغانستان و مردمش تنها نیست.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان می‌گوید: «افغانستان توسعه یافته و باثبات به نفع تمام جهان و منطقه است و او این موضوع را برای جهان روشن کرده است.»

آقای متقی می‌گوید روابط افغانستان با جهان و منطقه در حال گسترش است وی همچنین می‌گوید افغانستان توسعه یافته و باثبات به نفع تمام جهان و منطقه است.

آقای متقی گفت: «روابط اقتصادی قوی بین افغانستان و منطقه به زودی برقرار می‌شود که تأثیر مثبتی بر کل منطقه خواهد داشت.»

هم‌زمان، عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرای طالبان گفته: «در این اوخر از طرف کشورهای ناتو غربی و امریکا یک اشغال دیگر در افغانستان صورت گرفت در بیست سال گذشته وجود داشت.»