ملا نورالدین ترابی، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان و رییس امر به معروف و نهی از منکر رژیم پیشین این گروه گفته است که قوانین سختگیرانه‌ای که از سوی طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نافذ شده بود، دوباره اعمال خواهد.

ملا ترابی سرپرست اداره زاندان‌ها در کابینه سرپرست کنونی طالبان است.

ترابی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتدپرس ضمن رد انتقادات از عملکردهای رژیم پیشین طالبان گفت: «همه ما را به خاطر اجرای حکم در ستدیوم نقد می‌کنند، اما ما هرگز در مورد قوانین و مجازات آنان چیزی نگفته ایم. هیچ کسی به ما گفته نمی‌تواند که قوانین مان چگونه باید باشد. ما از اسلام پیروی کرده و قوانین مان را بر اساس قرآن خواهیم ساخت.»

وی ضمن دفاع از کارنامه رژیم پیشین طالبان گفته است «قطع دستان دزدان برای امنیت بسیار ضروری است.»

او گفته است که کابینۀ سرپرست طالبان سرگرم ایجاد یک پالیسی است که آیا مجازات حدود شرعی از این پس در حضور عام انجام شود یا خیر. طالبان در دهۀ ۱۹۹۰ احکام شرعی را در محضر عام و عمدتاً در غازی ستدیوم تطبیق می‌کردند.

ملا ترابی که نام وی درج فهرست تحریم‌های ملل متحد است به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است: «ما نسبت به گذشته تغییر کرده ایم.»

به قول او که طالبان اکنون به تماشای تلویزیون، داشتن موبایل و عکس و تصویربرداری اجازه می‌دهند زیرا به گفتۀ وی «این نیازمندی مردم است» و نیز طالبان به رسانه‌ها به عنوان ابزاری برای اشاعۀ پیام‌های شان می‎نگرند.