خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌های ملل متحد گزار داده است که اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل – امریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا- توافق کردند تا به خاطر ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان، بر طالبان آورده شود.

وزیر خارجه امریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با وزیران خارجه فرانسه، روسیه و بریتانیا به شکل حضوری با وزیر خارجه چین به‌گونه مجازی ملاقات کرد.

یک منبع از مقام امریکایی گفت که این نشست «سازنده و با همگرایی زیاد» به همراه بود. وی نیز افزود که هیچ یک از اعضایی دایمی این شورای به‌شمول چین با ترکیب حکومت سرپرست به رهبری طالبان راضی نیست.

ژانگ جون، سفیر چین در ملل متحد نیز پیش از آغاز این نشست گفت که همه اعضای دایمی شورای امنیت ملل متحد، خواستار ایجاد یک حکومت همه‌شمول در افغانستان اند.

پیش از این چین، به خاطر منجمد ساختن میلیاردها دالر سرمایۀ افغانستان، از واشنگتن انتقاد کرده بود.

اما بیجینگ در عین حال، مصرانه تلاش دارد تا کشورهای همسایۀ چین به پایگاهی برای گروه‌های تندرو مبدل نشود.

منشی عمومی ملل متحد همچنین گفت که شورای امنیت این سازمان خواستار افغانستانی اند که در آن به حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران احترام گذاشته شود، پناهنگاه دهشت افگنان نباشد و افغانستانی که حکومت همه‌شمول آن نمایندۀ تمام اقشار و مردم افغانستان باشد.