فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران اعلام کرده است که به دنبال تسلط طالبان در افغانستان، دست‌کم ۱۵۳ رسانه مجبور به توقف فعالیت شده و زنان خبرنگار نیز از کار محروم شده‌اند.

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران روز جمعه، بیست‌وششم سنبله با نشر گزارش گفته که، آنان از افزایش روزافزون خشونت علیه کارمندان رسانه‌ای، حمله بر آزادی مطبوعات و امنیت جان روزنامه‌نگاران به‌شدت ابراز نگرانی کرده است.

به گفته این فدراسیون، گزارش‌ها در مورد بازداشت، ضبط تجهیزات و حتا شکنجه و لت‌و‌کوب روزنامه‌نگاران در افغانستان در حال افزایش است.

این نهاد افزوده است که تا کنون هفت هزار کارمند رسانه‌ای از تصرف کابل به دست طالبان، متأثر شده‌اند.

از سویی هم، آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، گفته است: «من معتقدم آن‌چه ما شاهد ظهور آن خواهیم بود، یک رسانه رسمی – یک رسانه طالبانی – و بدون حضور زن است.»

این فدراسیون از امنیت جان خبرنگاران پس از آزادی حدود یک هزار مجرم از زندا‌ن‌های افغانستان توسط طالبان، به دلیل پوشش روند بازداشت آنان در حکومت پیشین از سوی این خبرنگاران، ابراز نگرانی کرده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران افزوده است که بیش از ۱۵۰ کارمند رسانه‌ای با ارسال نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد، خواستار اقدامات مشخص برای نجات روزنامه‌نگاران افغان شده‌اند.