امام‌علی رحمان، رییس ‌جمهوری تاجیکستان می‌گوید که تشکیل دولت در افغانستان بدون حضور همه‌ی گروه‌ها، اوضاع این کشور را بدتر می‌کند.

رییس جمهوری تاجیکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت: «نظام سیاسی در افغانستان باید بر اساس میل مردم باشد، بدون هیچ دخالتی از هیچ کشور و دیکته کردن نوعی ساختار سیاسی. تشکیل حکومت بدون حضور همه گروه‌ها می‌تواند وضعیت را بدتر کند. حق مردم افغانستان است که حکومت را تعیین کنند.»

آقای رحمان، هم‌چنان از وضعیت در ولایت پنجشیر اظهار نگرانی کرد و از جامعهٔ جهانی خواست به پنجشیر و مردم افغانستان کمک کنند.

 او طالبان را به ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به پنجشیر متهم کرد.

رییس جمهوری تاجیکستان در حالی این صحبت‌ها را در نشست شانگهای که مطرح می‌کند که به دلیل تسلط طالبان و سقوط دولت اشرف غنی، افغانستان در این نشست غایب است.

تاجیکستان از کشورهای همسایه افغانستان است و بازیگران مهم منطقه است.