جری رایس، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، تا زمانی که مسألۀ به رسمیت شناخته‌شدن دولت افغانستان از سوی جامعۀ جهانی شفاف نشود، تعاملات این نهاد مالی با کابل متوقف شده است.

سخنگوی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی پیش روی افغانستان «عمیقا» ابراز نگرانی کرد و گفت که جامعه بین‌المللی باید اقدامات فوری برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان انجام دهد.

او امروز در یک نشست خبری گفت که صندوق‌ بین‌المللی پول نگران وضعیت اقتصادی افغانستان است.

از سویی، دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ذخایر دالری بانک‌های افغانستان رو به اتمام است و در صورت عدم رسیدگی به موقع به آن، ممکن بانک‌ها فعالیت‌شان را متوقف کنند.

خبرگزاری رویتر روز چهارشنبه، ۲۴ سنبله به نقل از این منابع گزارش کرده است که بانک‌ها در افغانستان تاکنون با دالرهایی که ذخیره داشته، به فعالیت‌شان ادامه داده‌اند.

آنان گفته‌اند که بانک‌های خصوصی این موضوع را با بانک مرکزی افغانستان و مسوولان گروه طالبان هم شریک کرده‌اند.