امیر محمد اسماعیل‌خان از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان که در حال حاضر در ایران است، در گفت‌وگو با خبرگزاری انتخاب در مورد آینده افغانستان و دوام حضور طالبان گفته که فکر می‌کند طالبان دوام نخواهد کرد.

اسماعیل‌خان، محمداشرف غنی، رییس جمهوری فراری افغانستان را به خیانت ملی متهم کرد و گفت که اشرف غنی مامور بود تا قدرت را به طالبان واگذار کند.

او تصریح کرد: «در مجموع در افغانستان یک نوع کودتا صورت گرفت، رییس‌جمهور غنی واقعا یک خیانت بزرگ ملی کرد.»

او اضافه کرد: «افغانستان هرگز سقوط نمی‌کرد با آن همه امکانات بزرگی که در دست داشت، اما اشرف غنی تحمل این را نداشت که این حکومت را مجاهدین بگیرند.»

اسماعیل خان در پاسخ به این پرسش که در مورد سقوط هرات آیا خیانتی رخ داده گفت: «بیست روز اخیر خیلی سر و صدا کرد، چون جنگ اطراف شهر بود، اما ما از وقتی که در ولسوالی‌ها جنگ بود جنگ را شروع کردیم، از دو ماه قبل.»

وی افزود: «در آخر وقتی طالب نتوانست در جبهه‌ای که ما داشتیم به شهر داخل شود، به دستور اشرف غنی قول اردویی که در آن‌جا بود، به بخش‌های نظامی دستور داد که تسلیم بشوند. ما در جبهه باقی ماندیم، آن‌ها تسلیم و طالب‌ها وارد شدند.»

اسماعیل‌خان تصریح کرد: «وقتی که دیدیم شهر را گرفتند و ما بیرونیم، رفتیم به طرف قول اردو و دیدیم قول اردو تسلیم شده بود. در ظاهر ما فکر می‌کردیم از ما باشد، اما در اصل آن‌ها قبلا با همدیگر تعهد کرده بودند.»

او هم‌چنان گفت که عبدالصبور قانع والی پیشین هرات و مجموعه‌ای از اعضای حکومتی نیز با طالبان بودند.