سایه‌ی بیم و امید از آینده ناروشن افغانستان به دنبال اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان تیره‌تر شد. سقوط دولت اشرف غنی به دست طالبان تمامی معادلات را برهم زد و به گفته‌ی بسیاری از شهروندان کشور، همه‌ای داشته‌ها را هیچ کرد. از این میان، بازار خرید و فروش جایداد که در سال‌های پسین در افغانستان به ویژه کابل پایتخت، رشد چشم‌گیری داشت نیز آنگونه که گفته می‌شود، به طرز وحشتناکی سقوط کرده‌است. فیروز صدیقی، خبرنگار خامه‌پرس در این باره گفتگوی اختصاصی را با محمد حلیم سروش فرمولی، رییس شرکت یلومون گروپ انجام داده‌است.

خبرنگار: آقای فرمولی بسیار تشکر از این‌که به خامه‌پرس وقت دادید، می‌خواهم از اینجا آغاز کنم که افغانستان، افغانستان ۲۰ روز قبل نیست، از این رو خرید و فروش زمین و خانه یا در کل معاملات این بخش وضعیت کنونی کشور چگونه است؟

فرمولی: خرید و فروش خانه به اساس توان خرید و نیازمندی در کل صورت می‌کیرد. به اساس معلومات اقتصادی و متوقف بودن موسسات مالی و بانکداری توان خرید موجود نیست و در ضمن نگرانی‌های موجود سبب شده‌است که خرید صورت نگیرد و در ضمن بیرون شدن یک تعداد افغان‌ها با نیروی‌های امریکا موضوع عرضه فروش بیشتر گردیده که قیمت‌ها نزول نموده است .

خبرنگار: تسلط طالبان در کار و بار زمین و خانه چه تاثیراتی را وارد کرد؟

فرمولی: تسلط طالبان سبب نارامی فکری و امنیتی شده‌است و خلای قدرت و فعال نبودن ادارات مالی و پولی سبب شده‌است که توان خرید پاین بیاید و یا هیچ صورت نگیرد.

خبرنگار: بررسی‌های شما در مورد افزایش فروش مسکن چه چیزی را نشان می‌دهد، آیا ارقامی دارید؟

فرمولی: ارقام دقیق وجود ندارد و فروش زمین و خانه زیاد است بخاطر تعداد زیاد فامیل‌ها وطن را بخاطر تهدیدات جانی رها کردند و نزد افراد پول نقد موجود نبوده چون اشخاص ملکی و تاجران امانات خویش را در بانک‌های دولتی و خصوصی نگهداری میکردند که فعلآ بنا به نبودن پول فیزیکی نمی‌توانند بیشتر از ۲۰۰ دالر در یک هفته برداشت نمایند.

خبرنگار: هزاران نهاد در این بخش فعالیت داشت، ایا زیر سایه طالبان فعالیت همه ادامه دارد؟

فرمولی: در این بخش فعالیت‌ها وجود دارد و اکثرا همچون معاملات به اساس کاروبار شخصی و فردی صورت می‌گیرد در صورت که اقتصاد بازار رو به رشد باشد.

خبرنگار: کدام قشر جامعه بیشتر تلاش دارد تا جایدادهی شان را بفروشند؟

فرمولی: افرادی‌که قبلا اجازه‌ نامه رفتن به بیرون و یا قبلا مسکن تهیه نمودند در تلاش فروش جایداد خویش هستند و همچنان اشخاص که متضرر استند در آینده بخاطر وظایف که در سکتور امنیتی داشتن؛ جایداد های خویش را می‌فروشند.

خبرنگار: در چنین شرایطی آیا کسی خریدار مسکن هم است؟

فرمولی: در مارکیت فعلی در مورد قیمت خرید مسکن تفاهم معامله وجود دارد اما الی پرداخت پول عامه از بانک‌های تجارتی بدون کدام لیمت خرید وجود نخواهد داشت.

خبرنگار: نرخ و قیمت‌ها چگونه است؟

فرمولی: قمیت‌های ثابت وجود ندارد و افرادیکه در حال تصمیم و یا قبلا بیرون از افغانستان هستند در تلاش فروش هستند که باعث نزول قیمت ها  شده‌است.

خبرنگار: توقع و پیام شما چيست ؟

فرمولی: توقع این است‌که برای تنظیم و ثبات قیمت‌های مسکن برای عموم اطمینان خاطر داده شود و در مورد فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری‌ها در پروسه‌های کاری حکومتی باید شفافیت دهی شود. این‌که در تمامی بخش‌ها وضاحت دهی صورت گیرد، نه تنها سکتور مسکن بلکه در سایر بخش‌ها می‌توان گفت که سبب ثبات خواهد شد و در ضمن استفاده از کدر های شایسته و پاک می‌تواند مفید باشد.

خبرنگار: تشکر که به پرسش‌های ما پاسخ دادید.

فرمولی: از شما هم تشکر!