وزیر امور خارجه بریتانیا می‌گوید که کشورش می‌خواهد تا در افغانستان حضور دیپلماتیک داشته باشد.

دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا روز پنج‌شنبه، یازدهم سنبله به کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور گفت: «ما در ابتدا عملیات تخیله فوری را در ماه جون آغاز کردیم و سپس سفارت را تخلیه کرده، بعد به طور کامل تخلیه شدیم.»

آقای راب افزوده که اگر فرصتی به وجود آید و امنیت اجازه دهد، بریتانیا می‌خواهد حضور دیپلماتیک در افغانستان را دوباره از سر گیرد.

به گفته‌ی او، حضور دپلماتیک بریتانیا در حال حاضر در افغانستان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، روند توقف فعالیت برخی از سفارت‌خانه در افغانستان آغاز شد و با تسلط طالبان بر کابل، روند توقف فعالیت‌ سفارت‌خانه‌ها در کابل سرعت گرفت و کشورهای بزرگ به شمول آمریکا و بریتانیا به تخلیه کارمندان و بستن کامل سفارت‌خانه‌های خود پرداختند.

در حال حاضر تنها سفارت‌خانه‌های روسیه، چین، ایران و پاکستان در کابل فعال استند و آنان گفته‌اند گفته‌اند که تصمیم ندارند سفارت‌خانه‌های شان را ببندند.