وزارت خارجه چین می‌گوید که صادقانه امیدوار است که افغانستان توقعات جامعه بین‌المللی برای ایجاد یک ساختار سیاسی باز و همه شمول را بر آورده کند.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز چهارشنبه از طالبان خواست تا رابطه خود را به طور روشن با دهشت افگنی قطع کند و با کشورهای همسایگان خود در هماهنگی زیست کند.

آقای ونگ گفت که بنیانگذار فقید حزب کمونست آن کشور، خواهان روابط “دو جانبه” با افغانستان بود. این مقام چینی همچنین تعهد بیجینگ را برای بازسازی افغانستان صلح آمیز تکرار کرد.

چین یک سرحد کوتاه در منطقهٔ دور افتادهٔ واخان ولایت بدخشان با افغانسان دارد و این کشور از دیر مدت زمان به این سو، از احتمال گسترش تندروان اسلامی در منطقهٔ شین ژیانگ آن کشور ابراز نگران کرده است.