محمداشرف غنی، رییس جمهوری کشور برنامه‌ی پرداخت معاشات کارمندان دولتی از طریق تلفن را افتتاح کرد.

این برنامه، روز دوشنبه، یازدهم اسد در ارگ ریاست جمهوری افتتاح شده‌است.

محمداشرف غنی، رییس جمهوری کشور این برنامه را پیشرفت اساسی و گام تاریخی خوانده‌است.

آقای غنی، این سیستم را در جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت مهم عنوان کرده و گفته که منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی از این بعد معاشات شان را می‌توانند به آسانی به خانواده‌های شان ارسال نمایند.

او گفته که این سیستم و تجربه در افریقا موفق بوده است.

اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی در مراسم گشایش  این برنامه گفته که چگونگی انتقال پول از طریق تلفن‌های معمولی بدون انترنت است.

او گفته که از این پس تمام کارمندان ملکی و نظامی با داشتن تلفن‌های عادی می‌توانند حساب‌های شان را بررسی نمایند و معاش خویش را به خانواده و هرکسی که بخواهند، انتقال دهند.