کمیسیون مستقل انتخابات، با تغییر در نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت کنر، صالح محمد صالح را بجای قاری ضیاالرحمن برنده اعلام کرده و به عنوان نماینده این ولایت در مجلس نماینده‌گان برایش وثیقه داده‌است.

باتوجه بر این، آقای ضیاالرحمن، پس از بیش از سه سال از نماینده‌گی مردم کنر در مجلس نمایندگان حذف می‌شود.

کمیسیون مستقل انتخابات در زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات او را برنده اعلام کرده‌بود.

کمیسیون اکنون اما گفته که نتایج انتخابات با چالش‌های روبرو بود اما پس از دعوا و حکم محکمه، حق با آقای صالح محمد صالح بوده و نماینده کنر معرفی شده‌است.