مسوولان امنیتی در ولایت کندهار تأیید می‌کنند که نظرمحمد، مشهور به خاشه از کمیدین‌های مشهور این ولایت از سوی تفنگ‌داران ناشناس کشته شده‌است.

به گفته منابع، شماری از مردان تفنگ‌دار ناشناس، شب‌هنگام او را از خانه‌اش در ولسوالی دند ولایت کندهار بیرون کشیده و روز جمعه، اول اسد تیرباران کردند.

تاکنون کسی و یا گروهی مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته‌است.

از سوی، خانواده‌ی او می‌گویند که گروه طالبان عامل این رویداد است و هنوز، جسد نظرمحمد را به آنان تسلیم نکرده‌اند.

گروه طالبان اما دست داشتن در این رویداد را رد می‌کند.