نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و عضو هیأت مذاکره کننده‌ی دولت می‌گوید که گروه طالبان در جریان درگیری‌های اخیر ۲۶۰ ساختمان دولتی را تخریب کرده‌ و حدود ۱۳ میلیون شهروند کشور را از دسترسی به خدمات عامه محروم کرده‌اند.

آقای نادری، روز پنج‌شنبه، بیست‌وچهارم سرطان در یک نشست خبری در کابل گفت که وضعیت در مناطق تحت کنترول طالبان خوب نیست. او گفت که گروه طالبان در ماه‌های گذشته کنترول 35 ولسوالی کشور را در اختیار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد که در اثر حملات گروه طالبان ۵۰ هزار کارکن خدماتی متضرر شده و نیز ۱۱۲ پروژه انکشافی در ساحات زیر اداره طالبان متوقف شده‌است.

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملی تصریح کرد که این تاسیسات ملکیت مردم افغانستان است و هر کسی که آن را تخریب کرده‌ باشد، مسوولش گروهی است که زمینه را برای چنین کاری فراهم کرده است.

احمدنادر نادری خاطرنشان کرد که با حملات طالبان مکان‌ها و دارایی‌ها عامه نیز غارت شده است. به گفته او در ۸۲ ولسوالی میزان غارت ۱۰۰ درصد بوده، در ۸۰ ولسوالی ۹۰ درصد، در ۱۴ ولسوالی ۶۰ درصد و در ۳۵ ولسوالی میزان غارت بیش از ۵۰ درصد بوده است. او افزود که این ادارات در حالی غارت شده که برای مردم خدمات در بخش معارف، صحت و زراعت ارایه می‌کرده است.

او علاوه نمود که در مناطقی که جنگ جریان دارد، خدمات آب‌رسانی، زراعت، صحت، معارف و ساخت‌وساز محدود شده است. همین‌طور رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افزود که با تشدید جنگ از سوی طالبان بیش از ۵۰ هزار کارکنان خدمات ملکی متضرر شده‌اند و اکنون در خانه‌های‌شان هستند.

به گفته‌ی آقای نادری، زنان به دلیل آسیب رساندن به ساختمان‌های دولتی و ترس یا تهدید مستقیم و غیرمستقیم از سوی طالبان در مناطق تحت کنترول این گروه، شغل خود را از دست دادند.

افغانستان در ماه‌های اخیر گوه جنگ و درگیری‌های بی‌پیشنه‌ی است.

گروه طالبان در حال پیشروی برای تصرف ولسوالی‌هاست.