پس از ما‌ها جنجال بر سر کاربرد اسم ولایت میدان‌وردگ در مراسلات اداری این ولایت، که تنها وردگ در آن استفاده می‌شد، اکنون اداره ارگان‌های محل اعلام کرده‌است که نام این ولایت پس از این میدان‌وردگ ذکر می‌شود.

ارگان‌های محل، روز دوشنبه، بیست‌ویکم سرطان با نشر خبرنامه‌ی نگاشته‌است که جنجال‌ها بر سر چگونگی درج نام این ولایت باعث سکتگی در امور اداره محلی شده و مردم با مشکلات گوناگون مواجه شده‌اند.

این اداره اعلام کرده‌است که ولایت متذکره، در اسناد تقنینی، فرامین، احکام، مصوبات ریاست جمهوری، اکثریت اسناد رسمی، مکاتیب اداری، گفتمان‌های اجتماعی و ادبیات مروج مردمی، به نام میدان‌وردگ یاد شده‌است.

طبق اعلام ارگان‌های محلی، از این رو و با توجه به تمامی مبناهای قانونی، اداری، مردمی، ادبی و همچنین طبق هدایت رهبری و نیز به منظور جلوگیری از سکتگی در امور اداره محلی و عرضه خدمات بموقع و رسیده‌گی به مشکلات مردم تا تصمیم نهایی مراجع حقوقی و قانونی، ولایت یاد شده به گونه معمول به نام میدان وردگ یاد می‌شود.

هنوز مشخص نیست که پایان جنجال‌ها به کجا خواهد کشید.

آیا این ولایت، میدان، وردگ و یا هم ترکیب میدان وردگ گذاشته خواهد شد؟

چندی پیش، شماری از باشنده‌گان این ولایت به همین دلیل اعتراض کرده بودند.

معترضان ادعا داشتند که از سوی پولیس تیرباران شدند.

در جریان معرفی والی جدید این ولایت، کاربرد کلمه‌ی وردگ برای این ولایت از سوی رييس شورای ولایتی این ولایت سبب شد تا مجلس برهم بخورد و او نتواند سخنرانی کند.