وزارت مالیه می‌گوید که دست‌کم 12 میلیون تن از شهروندان کشور در نتیجه جنگ‌های داخلی، تاثیرات شیوع گسترده ویروس کرونا و خشک‌سالی به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارد.

محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه روز یک‌شنبه، بیستم سرطان، در یک نشست خبری مشترک با نماینده خاص ملل متحد، در کابل گفت که دولت افغانستان با یک بحران انسانی وخیم روبرو است.

آقای پاینده تصریح کرد که، امکانات موجود در دسترس دولت افغانستان و سازمان ملل متحد برای کمک رسانی به این شمار نیازمند، محدود است و نیاز است تا کشورهای جهانی در این زمینه با افغانستان کمک کنند.

او تصریح کرد که این نیازمندی طی درخواست مشترک دولت افغانستان با سازمان ملل، اعلام شده از فاجعه انسانی در کشور جلوگیری شود.

سرپرست وزارت مالیه بیان کرد که رهبری کمک‌رسانی را دولت افغانستان بر عهده دارد؛ زیرا با تجربه که از گذشته در این زمینه وجود دارد، بهترین و موثرترین راه مصرف کمک‌های جهانی دولت بوده است.

او همچنین خاطر نشان کرد که ساحاتی که از خشک سالی و جنگ آسیب دیده از طرف وزارت‌های مختلف شناسایی شده و برای کمک رسانی هماهنگی بهتر به وجود آمده است.

مسوولان در وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث اعلام کرده‌بود که تداوم و افزایش جنگ و ناامنی در دو سال اخیر سبب شده‌است تا بیش از 5 میلیون تن در سراسر کشور مجبور به ترک خانه‌های شان شوند.

طبق گفته‌های وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث افزایش خشونت و درگیری‌ها در کشور سبب شده‌است تا در ماه گذشته ۳۲ هزار و ۳۸۴ خانواده در ۲۵ ولایت کشور از مناطق‌شان بی‌جا و به مراکز شهرها پناه آورند.