عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی با شمسیه علی‌زاده اول نمره عمومی کانکور سال گذشته در ترکیه دیدار کرده‌است.

طبق اعلام وزارت تحصیلات عالی، شمسیه در دانشگاه جراح پاشا در شهر استانبول ترکیه در رشته‌ی طب شامل شده و در حال حاضر سرگرم یادگیری زبان ترکی است.

شمسیه علی‌زاده در این دیدار در رابطه به وضعیت عمومی و مشکلات دانشجویان افغان در ترکیه صحبت کرده‌است.

وزیر تحصیلات عالی، او را یک افتخار و الگو برای دیگر جوانان در راه کسب علم و دانش عنوان کرده‌است.

آقای بصیر گفته که مشکلات دانشجویان افغان را نیز با مسوولین کشور ترکیه در میان می‌گذارد.

شمسیه علی‌زاده، در کانکور سال گذشته مقام نخست را گرفت و در رشته‌ی طب معالجوی دانشگاه طبی ابن سینا کابل راه یافت.

اخذ رتبه نخست او با استقبال گسترده‌ی مردم در سراسر افغانستان روبرو شد.