منابع محلی در ولایت هرات در غرب کشور می‌گویند که کنترول بندر مرزی اسلام‌قلعه و تورغندی در این ولایت بدست گروه طالبان افتاده‌اند.

مسوولان گمرک هرات نیز با تأیید این خبر می‌گوید که طالبان تمام بخش‌های گمرک اسلام قلعه را تصرف کرده اند و فعالیت این گمرک متوقف است.

به گفته مسوولان، بندر تجارتی تورغندی در مرز با ترکمنستان نیز در تصرف طالبان است.

به دنبال تصرف این دو بندر مهم تجارتی؛ منابع تأکید می‌کنند که در حال حاضر تهدید چپاول نماینده‌گی بانک مرکزی در بندر مرزی اسلام‌قلعه بلند است.

طالبان از روز پنج‌شنبه، از بهر تصرف شهرک مرزی، بندر مرزی ‌و نقطه صفری مرز اسلام‌قلعه با ایران پیش‌روی کردند.

تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی متشر شد، نشان می‌داد که شماری از نیروهای مرزی مستقر در بندر اسلام‌قلعه هرات، به ایران فرار کرده‌اند.

منابع امنیتی در این زمينه چیزی نگفته‌است.

جنگ در بخش‌های مهم ولایت هرات جریان دارد. گروه طالبان درگیری‌ها را در نزدیکی شهر هرات رسانده‌است.

ولسوالی چشت شریف، جای‌که بند سلما در آن قرار دارد، نیز در کنترول گروه طالبان است.