زینب محسنی، سخنگوی شرکت برشنا در ولایت هرات می‌گوید که به دلیل کمبود انرژی در ایران، این کشور برق وارداتی خود برای ولایت هرات را به مدت دو روز به صورت کامل قطع می‌کند.

سخنگوی این اداره گفته که مقام‌های ایرانی به مسوولان شرکت برشنا در هرات اعلام کرده‌اند که در صورت دوام کمبود انرژی در ایران، احتمالاً طرح قطع برق وارداتی هرات روی میز گذاشته خواهد شد.

ایران این تصمیم را پس از افزایش شکایت‌های شهروندان این کشور از کمبود انرژی برق روی دست گرفته‌است.

تاکنون زمان دقیق اجرایی شدن این تصمیم مشخص نیست اما گفته شده‌است که ایران به دلیل کمبود انرژی این تصمیم را بزودی عملی خواهد کرد.

از سوی، شرکت برشنا در هرات گفته که این اداره تلاش می‌کند تا برق وارداتی ایران به این ولایت را تنها از طرف شب وصل کند.

بخش بزرگی از نیازمندی برق ولایت هرات در غرب کشور، از سوی کشور ایران تهیه می‌شود. قطع برق وارداتی ایران به هرات، زیان‌های هنگفت اقتصادی به این شهر وارد خواهد کرد.

بند سلما در ولسوالی چشت شریف این ولایت با داشتن سه توربین و تولید 42 میگاوات برق یکی از منبع‌های داخلی تولید برق در این ولایت به حساب می‌رود اما ظرفیت تولید برق این بند برای رفع نیازمندی شهروندان هرات ناکافی است.