شرکت برشنا اعلام کرد که کارمندان تخنیکی این اداره موفق شدند تا با تکمیل کار نصب‌ پایه و تمدید هر دو سرکت (لین) در ساحه‌ی جنگل باغ ولایت پروان، جریان برق به کابل، حوزه پروان و ننگرهار را به حالت عادی برگرداند.

برشنا از مردم خواسته‌است که در روزهای نخست؛ در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.

چند روز پیش، یک پایه برق وارداتی در ساحه جنگل‌باغ ولایت پروان در اثر انفجار ماین منهدم شد.

همزمان شرکت برشنا گفته که کار نصب و تمدید لین‌های دو پایه‌ی برق وارداتی در ولسوالی پغمان ولایت کابل نیز به سرعت جریان دارد.

گفته شده‌است، با تکمیل کار دو پایه‌ی فوق، مشکل نبود برق در بخش‌های از کابل، حوزه غزنی و پکتیا نیز برطرف خواهدشد.

این پایه‌ها در اثر طوفان شدید، منهدم شده‌بود.

در هفته‌های اخیر کابل و شماری از ولایت با قطع گسترده‌ی برق روبرو شدند.

به دنبال انهدام مکرر پایه‌های برق، شرکت برشنا از مردم خواست که طرح‌های شان در خصوص حفاظت از پایه‌های برق را با مسوولان این اداره شریک کنند.