یونس رمضانی، آمر حوزه ششم امنیتی غزنی و سه سرباز پولیس در اثر انفجار ماین جاسازی شده‌ در مرکز این ولایت کشته شدند.

این انفجار در ساحه‌ بکول از مربوطات حوزه ششم امنیتی ولایت غزنی شام روز یک‌شنبه، ششم سرطان رخ داده‌است.

منابع محلی گفته است که موتر حامل آمر حوزه ششم امنیتی غزنی در جریان گشت‌زنی با هدف ماین کارگذاری شده قرار گرفته است.

گفته شده است که سه سرباز امنیتی در این رویداد زخمی شده‌اند.

گزارش دقیقی از وضعیت زخمیان این رویداد هنوز موجود نیست.