رئیس‌جمهور غنی می‌گوید، کسانی که با داکتران ما برخورد نادرست می‌کنند، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند.

ارگ ریاست جمهوری بانشر خبرنامه‌ای امروز (شنبه، 15 جوزا) گفته است، آقای غنی تاکید کرده که دولت متعهد به حفاظت از حیثیت، عزت و وقار داکتران است و کسانی که با آنان برخورد نادرست کرده‌اند، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند.

این خبرنامه علاوه کرده که در جلسه‌ای ارگ ریاست جمهوری در رابطه به مدیریت موج سوم کرونا و اقدامات آینده دولت در این خصوص، نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

آقای غنی خاطرنشان ساخته که در آینده نزدیک 700 هزار دوز واکسین کرونا از چین به افغانستان خواهد رسید و اقدامات لازم بخاطر فراهم کردن آکسیجن مورد نیاز از داخل و خارج کشور نیز صورت گرفته است.

رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع موج سوم کرونا در کشور تاکید کرده که در کنار وزارت صحت عامه، باید همه در مسئولیت‌پذیری شریک شویم و رهبری دولت برای بیشترشدن هماهنگی و همکاری، در هر زمان آماده کمک است.

در همین حال سرپرست وزارت صحت عامه از تطبیق هدفمند واکسین کرونا اطمینان داده و گفته که برنامه منظم به خاطر تکمیل کردن کمبود آکسیجن در شفاخانه‌ها ترتیب شده و شماری از شفاخانه‌ها با سیستم مرکزی آکسیجن وصل شده و متباقی نیز به زودی وصل خواهند شد.

همچنان در این جلسه برخی محدودیت‌های اجتماعی که از سوی وزارت صحت عامه و کمیته مبارزه با کرونا پیشنهاد شده بود نیز از سوی رئیس‌جمهور مورد تایید قرار گرفته و به والی کابل و شرکت انکشاف ملی برای آغاز کار پروژه‌ها به خاطر ایجاد فرصت‌های شغلی روزانه، دستورات لازم را داده است.

گفتنی است که چند روز پیش همراهان یک بیمار کرونایی پس از جان باختن بیمارشان در شفاخانه علی جناح ناحیه ششم شهر کابل، برخی از داکتران این شفاخانه را مورد لت و کوب قرار دادند و وسایل و تجهیزات بخش عاجل آن را شکستند.