افغانستان براي سال‌ها است كه در سطح جهان به‌عنوان بدترین كشور براي زن بودن انتخاب مي‌شود. زنان افغانستاني ازهر جهت چه از نگاه حقوق اوليه و چه از نگاه دسترسي به بهداشت و خدمات صحي، در بدترين شرايط ممكن در ميان كشورهاي جهان قرار دارند. سنت‌هاي دست‌وپا گير قبيله‌اي و نگاه بسيار مردسالارانه نسبت به زنان، نيمي از جمعيت افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و در بسياري از موارد، زنان افغانستان از حقوق اولية انساني خود نيز محروم‌اند. فعاليت زنان در امور اجتماعي و كارهاي بيرون از خانه بسيار با سخت‌گيري و نگاه منفي مردم ما همراه است. حتي در بسياري از ولايات افغانستان با درس خواندن اين قشر از اجتماع مخالفت بسيار سرسختانه مي‌شود. عالم نماهای زيادي هستند كه به‌جای اينكه حقوق زنان را از منظر ديني به رسميت بشناسند؛ برعكس، با تفسير نادرست و گزينش روايات به‌دلخواه خود، زندگي را بر اين قشر از جامعه سخت‌تر كرده و با تلفيق عقايد و برداشت‌هاي شخصي خود از آموزه‌هاي ديني با رسوم قبيلوي؛ عملا زندگي زنان در افغانستان را به بدترين شكل آن درآورده‌اند. 

ورزش يكي از عرصه‌هايي است كه حضور زنان در آن بسيار كم‌رنگ بوده و تحت تأثیر عقايد بسيار بدوي مردم ما نسبت به ورزش زنان و دختران، كم‌ترين امكانات ورزشي براي اين قشر در سطح كشور در نظر گرفته‌شده است. اما بايد اذعان كرد كه نظر به مناطق كشور و هم‌راستا با افزايش سطح تحصيلات مردان و زنان در جوامع مشخص؛ اين روند رو به تغييرات بزرگ است. مناطق مركزي افغانستان در اين بخش با پیشرفت‌های نسبي همراه بوده و گروه‌هاي ورزشي بانوان چه در كوه‌نوردي، دوچرخه‌سواری و اسكي روي برف، چند سالی است كه فعال‌شده و هرسال اخبار خوشايند و اميدواركننده‌اي در اين مورد در رسانه‌ها انعكاس مي‌يابد.

واليبال يكي از ورزش‌هايي است كه به علت  نياز كمتر به امكانات و هزينه و وابسته نبودن به زمين ورزشي بزرگ، و در كل آمادگي براي آن بدون تمرينات بسيار سخت ورزشي؛ در سطح جهاني با استقبال خوب بانوان مواجه شده و طرفداران خود را در ميان زنان پیداکرده است.

ولسوالي جاغوري يكي از ولسوالي‌هاي هژده‌گانة غزني است كه در كنار دو ولسوالي ديگر ولايت غزني يعني مالستان و ناور، از حضور مخالفان مسلح دولت و گروه‌هاي مسلح در داخل اين ولسوالي‌ها خبري نيست. ازاین‌جهت مكان امني براي فعاليت‌هاي ورزشي و آموزشي دختران توسط مردم مهيا شده است. اگرچند خطر حمله مخالفان مسلح دولت از ولسوالي‌هاي هم‌جوار هميشه وجود داشته و چند سال پيش با حملة طالبان چند هفته جنگ جريان داشت و مردم زيادي از اين ولسوالي‌ها كشته و آواره شدند. در زير ساية همين امنيت شكننده، ورزش‌هاي رزمي، دوچرخه‌سواري و رشتة ورزشي واليبال، در ميان زنان ولسوالي جاغوري از محبوبيت خاصي برخوردار شده است. ازنظر امكانات ورزشي، جاغوري وضعيت بسيار مناسب و قابل قبولي دارد. در اين ولسوالي، شش سالن ورزشي مخصوص براي فوتسال، واليبال و ورزش‌هاي ديگر با هزينه و همت خود مردم محل احداث‌شده است. اين مسئله و وجود فضاي امن و سرپوشيده، بر رشد ورزش خصوصاً بين دختران تأثیر مثبت زيادي بر جاي نهاده است.

هرساله در اين ولسوالي به‌طور منظم جام‌هاي ورزشي در رشته‌هاي مختلف ورزشي چون فوتبال و واليبال و ديگر ورزش‌های رزمي برگزار مي‌شود. مشهورترين اين مسابقات، مسابقات رمضاني و مسابقات نوروزي است كه سالانه با حضور صدها ورزشكار و هزاران تماشاچي در مركز و شهرك‌هاي اطراف برگزارشده و توجه زيادي را به خود جلب مي‌كند.

امسال در كنار مسابقات معمول بين گروه‌های ورزشي پسران، نخستين دوره مسابقات واليبال جام رمضاني ولسوالي جاغوري ولايت غزني با شركت يازده تيم دختران از سراسر جاغوري در سالن ورزشي شهرك غجور اين ولسوالي هم برگزار شد. اين مسابقات بعد از چند روز برگزاري و حضور انبوه مشوقان و تماشاچيان زن و مرد از سراسر ولسوالي جاغوري، با قهرماني تيم دختران «اميد داله» و نایب‌قهرمانی تيم واليبال دختران شهيد شريفي اوتقل به پايان رسيد. هيچ نهاد دولتي يا نهاد غیردولتی ديگري در برگزاري و حمايت مالي از اين سري مسابقات نقشي نداشته و تمامي هزينه‌ها و حمايت مالي اين مسابقات را شهروندان ورزش دوست جاغوري به عهده‌ مي‌گيرند. به‌طور مثال، امسال پشتيباني مالي تورنمنت دختران را علينا حسيني با اهداي بيست هزار افغاني براي تيم اول و ده هزار افغاني براي تيم دوم و پنج هزار افغاني براي تيم سوم به‌عنوان جايزة نقدي و مبالغ ديگري براي تداركات اين مسابقات به عهده‌ گرفته بود. در بخش پسران؛ اين مسابقات از سوي جوانان ورزش دوست در خارج از كشور تمويل مالي شده بود.

سطح بازي‌ها در بخش پسران ازنظر مهارت‌هاي فردي قابل‌قبول است اما در بخش گروهي و ارائة بازي‌هاي حرفه‌ای‌تر نياز به كار بيشتر هم در بخش پسران و هم در بخش دختران وجود دارد. از ميان تيم‌هاي شرکت‌کننده در تورنمنت امسال، تيم پسران «اميد‌ داله» در مسابقات سرتاسری كشور در ليگ دسته يك واليبال به مقام سوم هم رسيده است. تيم دختران «اميد داله» هم با داشتن چند بازیکن ملی تا هنوز درخشش خوبي در ليگ دسته يك واليبال زنان در افغانستان داشته است. (داله يكي از مناطق ولسوالي جاغوري است) اما به‌طور عموم تا هنوز ورزشكاران دختر نتوانسته‌اند به صورت كامل بر محدوديت‌هاي فرهنگي و سنتي در ميدان‌هاي ورزشي فائق آيند. اين مشكل از مشكلات عمدة فراروي دختران ورزشكار است كه البته گام‌های خوبی براي برداشتن اين موانع برداشته شده است. مثلاً در بخش تهية لباس مناسب براي دختران براي حضور در میدان‌هاي ورزشي، تا هنوز گام‌های اصولي برداشته نشده است و البته كه انتظار مي‌رود كه در سالهاي آينده اين مشكل حل و در اين زمينه، موانع فرهنگي دست و پاگير از سر راه دختران كنار رود.

ولسوالي جاغوري در ساية وجود امنيت چه در بخش مهیاسازی امكانات و سالن‌هاي ورزشي و چه در بخش آماده‌سازی بستر فرهنگي براي ورزش دختران؛ بدون كمك دولتي و فقط با تکیه ‌بر همت خود مردم و خصوصاً جوانان ورزش دوست مهاجر، از ولسوالي‌هاي پيشتاز در افغانستان به شمار مي‌رود. حضور دو تيم واليبال دختران و پسران به نمايندگي از اين ولسوالي در سطح ليگ برتر واليبال افغانستان گواه اين مدعا است.

مسابقات واليبال دختران در يكي از ولسوالي‌هاي دورافتادة غزني نشان مي‌دهد كه باوجود موج كشتار و جنگ در كشور، اميد به داشتن آيندة درخشان در عرصة ورزش و فعاليت‌هاي ديگر اجتماعي همچنان در ميان زنان و دختران وجود دارد. در كنار اين خوش‌بيني‌ها؛ بيم‌ زيادي نيز از برباد رفتن دستاورد زنان در اين چند سال اخير با حضور و تسلط گروه‌هاي تند رو بر جغرافياي افغانستان وجود دارد. گروه‌هاي سياسي و مسلح موجود در افغانستان به خوبي مي‌دانند كه برگشت به دوران تاريك گذشته براي نسل جديد افغانستان بسيار سخت و غير قابل تحمل خواهد بود.