منابع امنیتی در ولایت خوست می‌گویند که چهار عضو یک خانواده از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت کشته‌شده‌اند.

منبع می‌افزاید که این رویداد، روز گذشته (دوشنبه،۲۷ ثور) در مرکز خوست در روستایی به نام «متون» رخ داده‌است.

گفته می‌شود که یک کودک در میان قربانیان این رویداد شامل است.

منابع می‌افزاید که این خانواده با هیچ کسی سابقه دشمنی شخصی نداشته‌اند.

تاکنون انگیزهٔ قتل این خانواده از سوی افراد مسلح ناشناس مشخص نشده‌است اما بررسی‌های پولیس در این باره ادامه دارد.

فرد و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته‌است.