داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهٔ ملی می‌گوید که طالبان خواهان استقرار یک نظام اسلامی اند اما معنای آن را توضیح نمی‌‌دهند. «موضع آنان همیشه مبهم بوده‌است.»

آقای عبدالله در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا گفته‌است که اخیرا با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موضع طالبان تغییر کرده‌است و مذاکره کنندهٔ اصلی آنان به پاکستان رفته‌ تا با رهبران خود مذاکره کنند، دستور بگیرند و موضع خود را تغییر دهند.

به گفتهٔ آقای عبدالله گروه طالبان به بهانه‌ٔ جهاد در برابر نیروهای خارجی به جنگ ادامه می‌دهند ولی تا سه ماه دیگر با خروج نیروهای آمریکایی، این بهانه را نخواهند داشت.

از سویی‌هم، قرار است کنفرانس استانبول برای صلح افغانستان به میزبانی کشور ترکیه برگزار شود اما گروه طالبان گفته‌اند تا زمانی که نیروهای خارجی به طور کامل از افغانستان بیرون نشوند آنان در هیچ کنفرانسی که در بارهٔ آیندهٔ افغانستان تصمیم گرفته شود، اشتراک نخواهند کرد.

داکتر عبدالله می‌گوید اگر طالبان به کنفرانس استانبول اشتراک نکنند، این نشست برگزار نخواهد شد.

در همین‌حال رییس شورای عالی مصالحهٔ ملی در بارهٔ حکومت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی بیان داشته که « ما نمی‌توانیم این موضوع را رد کنیم که شرایط برای افغان‌ها، پس از خروج نیروهای آمریکایی بسیار دشوار خواهد شد و جنگ ادامه خواهد یافت.»

این در حالی‌ست که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دو روز قبل آغاز شده‌ و قرار است این روند تا ۱۱ سپتامبر سال جاری به پایان برسد.