درگیری لفظی میان دو کارمند ارشد شهرداری هرات منجر به مسدود شدن دروازه این نهاد شده‌است.

یک منبع که نخواسته نامش ذکر شود، به رسانه‌ها گفته است که این مشاجره میان عبدالرحیم مرادی، مدیر تنظیم مارکیت‌ها و محمد نعیم بهیر، معاون شهرداری این ولایت رخ داده و سبب مسدود شدن این نهاد شده‌است.

این منبع می‌افزاید که مشاجرهٔ این دو مقام ارشد شهرداری هرات از آن جایی ناشی شده‌است که معاون شهرداری به موتر مدیر شهرداری اجازهٔ ورود به محوطهٔ این نهاد را نداده‌است.

ادارهٔ محلی هرات تاکنون در این باره چیزی نگفته‌است.

شهرداری هرات بنابر نداشتن سرپرست از چندی بدین‌سور از سوی سید وحید قتالی، والی این ولایت وارسی می‌شود.

این در حالی‌ست که سال گذشته درگیری‌های مسلحانه میان این دو کارمند ارشد شهرداری هرات صورت گرفته و در پی آن یکی از محافظان آنان زخم برداشته بود.