وزارت احیا و انکشاف دهات کشور می‌گوید که کار ساخت 89 باب مکتب در ولایت هرات به پایان رسیده است.

بر اساس اعلام این وزارت، مکاتب مذکور زیر چتر پروژه اقرای برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات تکمیل شده است.

به گفته وزارت احیا و انکشاف دهات، ساخت این مکاتب برای هزاران دانش‌آموز زمینه فراگیری علم و دانش در فضای سالم درسی را فراهم کرده است.

بر بنیاد گفته‌های این وزارت، قرار است 206 باب مکتب از سوی پروژه اقرا در 19 ولسوالی ولایت هرات ساخته شود.

وزارت احیا و انکشاف دهات علاوه کرده که از این میان کار ساخت 89 باب مکتب تکمیل شده و 62 باب مکتب دیگر زیر کار است.

همچنان 55 باب مکتب دیگر نیز در مرحله طراحی و تعیین نقشه قرار دارند.

در همین حال محمد نادر، رئیس شورای انکشافی پشت حصار شرقی ولسوالی غوریان هرات در مورد کار ساخت این مکاتب گفته است: «شاگردان این قریه به مدت شش سال در بیرون و در فضای نامناسب درس می‌خواندند، اما با اعمار مکتب این قریه، مشکل ما حل شد.»

گفتنی است که پیش از این رئیس‌جمهور غنی در مراسم آغاز سال تعلیمی 1400 خورشیدی گفته بود که در سال جدید، 1800 باب مکتب ساخته خواهد شد.

آقای غنی همچنان وعده افزایش معاش معلمان و نیز استخدام آموزگاران بیشتر را داده بود. در حال حاضر حدود 9.7 میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور مصروف آموزش هستند.