برنامه توسعه سازمان ملل متحد  (UNDP)می‌گوید که بر اساس پیش‌بینی این سازمان، ممکن است میزان فقر در افغانستان به ۷۰ درصد افزایش یابد.

در گزارش تازه این نهاد آمده است، امکان دارد که افراد نیازمند و وابسته به کمک تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی به ۱۸ میلیون نفر برسند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد به این باور است که اگر روند صلح افغانستان با موفقیت به پایان برسد، تولید ناخالص ملی این کشور در چهار سال آینده به هفت درصد افزایش خواهد یافت.

بر بنیاد گفته‌های این گزارش، اگر تولید ناخالص داخلی افغانستان افزایش یابد، در این صورت درآمد دولت نیز افزایش یافته و بودجه برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی را تامین خواهد کرد.

این نهاد تاکید کرده است که برای بهبود اوضاع کنونی و رفتن به سمت یک آینده بهتر، نیاز است تا حکومت‌داری بهبود یافته و با فساد مبارزه جدی شود.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد تصریح کرده که برای تسریع رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم، بازاریابی محصولات تجاری بسیار مهم است.

در این گزارش تاکید شده است که اگر روند صلح به نتیجه نرسد و حکومت‌داری بهبود نیابد، در آن صورت باتوجه به افزایش سریع جمعیت و رشد پایین اقتصادی افغانستان، سبب افزایش فقر در میان مردم خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی این نهاد، امکان دارد با دوام وضعیت جاری، اقتصاد کشور در دو یا سه سال آینده، به سطح قبل از همه‌گیری ویروس کرونا برگردد.

در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که در‍آمد سرانه افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۰ درصد کمتر خواهد شد.

همچنان بر اساس پیش‌بینی این گزارش، بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه‌های تجاری، زمینه سرمایه‌گذاری، بهبود کشاورزی، سهولت در دسترسی به قرضه و تقویت حاکمیت قانون می‌تواند به طور جداگانه ۱٫۵ تا ۲٫۵ درصد به رشد اقتصادی افغانستان کمک کند.

در ادامه خاطرنشان ساخته شده که اگر تمام این اقدامات به صورت همزمان انجام شود، تولید ناخالص داخلی افغانستان تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۴۰ افزایش خواهد یافت.

گفتنی است که پیش از این وزارت مالیه اعلام کرده بود، میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی منفی پنج درصد بوده است.