سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور کشور می‌گوید که محور نخست طرح حکومت برای صلح، حفظ و تداوم قانون اساسی افغانستان است.

آقای دانش که امروز (یک‌شنبه، ۱۵ حمل) در مراسم معرفی سرپرست دادستانی کل کشور صحبت می‌کرد، افزود که تاکید حکومت بر حفظ و تداوم قانون اساسی برای جلوگیری از انقطاع، گسست و فروپاشی نظام است.

به گفته وی، افغانستان در سال‌های گذشته چندین بار شاهد تغییر قانون اساسی بوده که هر بار منجر به فروپاشی نظام شده و هر فروپاشی نیز جنگ‌های خونینی به همراه داشته است.

معاون دوم رئیس‌جمهور در مورد تعدیل قانون اساسی کشور گفت که بازنگری در این قانون با گذشت حدود ۱۸ سال یک امر ضروری است و رهبری حکومت نیز از آن استقبال می‌کند، ولی مطابق به میکانیزم که در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

آقای دانش تاکید کرد که انتخابات یک عنصر کلیدی برای افغانستان است و مسئولان نظام باید بر مبنای آرای مردم انتخاب شوند.

او علاوه کرد که اصل انتخابی بودن نظام در سطح جهان نیز یک امر پذیرفته شده است و رهبران حکومت باید بر اساس خواست مردم تعیین شوند.

معاون دوم رئیس‌جمهور تصریح کرد که رهبری حکومت آماده است که در صورت پذیرش انتخابات از سوی طالبان و توافق روی این اصل، این روند را زیر نظر جامعه جهانی پیش از وقت برگزار کند.

وی بیان داشت که صلح باید عادلانه و پایدار باشد و اگر این دو فاکتور را با خود نداشته باشد، قطعاً منجر به یک جنگ دیگری خواهد شد.

این سخنان در حال مطرح می‌شود که قرار است نشستی در ترکیه در مورد صلح افغانستان برگزار شود. به گفته برخی منابع این نشست به تاریخ ۲۷ ماه حمل، مطابق ۱۶ اپریل در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود.

در این نشست قرار است حکومت، شورای عالی مصالحه ملی، شورای ملی و برخی احزاب سیاسی طرح‌های خود در مورد صلح افغانستان را ارایه کنند.