French TV presenter run nakedیک گوینده زن در یکی از شبکه های تلویزیونی در فرانسه وعده سپرد بود که اگر تیم فرانسه در مقابل تیم فوتبال اکراین به پیروزی برسد و به جام جهانی راه پیدا کند، وی یک نمایش بدون لباس به بینندگان تلویزیون اجرا خواهد کرد.

پس از این که تیم فوتبال فرانسه ۳-۰ اکراین را شکست داد و به پیروزی رسید، این مجری زن باید به وعده اش وفا می کرد.

وی برای اجرای این نمایش، دوربین تلویزیون را در فاصله ی دور طوری نصب کرده بود که بدنش به درستی قابل دید نبود و ۲۷ مرتبه اطراف یک باغ سرسبز را در شهر پاریس بدون لباس دور زد.

به نقل از رسانه های فرانسوی، این مجری توانست با این کارش هم به وعده اش وفا کند و هم عزتش پابرجا بماند.

دوریا تیلیر، ۲۷ ساله از اگست ۲۰۱۲ به این سو به حیث مجری بخش آب و هوا در تلویزیون گراند ژورنال فرانسه ایفای وظیفه می کند.