20131120105122مجادله یک سناتور امریکایی با پسر ش منجر به  زخمی شدن پدر و جان باختن پسر گردید.

به نقل از رسانه های غربی کری دیدس سناتور ایالت ویرجنیا امریکا درحالی که شدیدأ زخم برداشته بود، توانسته  خود را به نزدیکی سرک برساند و یکی از آشنایانش بعد از دیدن او به بخش عاجل شفاخانه ی که در نزدیکی منزل این سناتور موقعیت داشته می رساند. 

در جریان تحقیقات پولیس مشخص شده که این سناتور توسط پسرش با ضربات چاقو زخمی شده است و پسرش پس از آن که پدر را  زخمی می کند،  با شلک تفنگچه دست  به خودکشی زده است.

پولیس ویرجینیا  گفته است که بررسی های آنان  نشان می دهد که  درگیری بین پدر و پسر باعث اتفاق این رویداد شده است، بنأ  پولیس تحقق  در مورد این پرونده  را تکمیل شده اعلام می کند.