کمیشنران کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی فیصله کردند که هیئت اداری این کمیسیون در سمت‌های خود باقی مانده و به کارشان ادامه دهند.

کمیشنران کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در نشست روز (شنبه، 23 حوت) خود اعلام کردند که هیئت اداری این کمیسیون در سمت‌های خود باقی می‌مانند.

بر بنیاد این فیصله، زهره بیان شینواری به عنوان رئیس، مولوی دین‌محمد عظیمی به عنوان معاون و محمدقاسم الیاسی به عنوان منشی و سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به کارشان ادامه خواهند داد.

در همین حال این کمیسیون از آماد‌گی خود برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شهرداری‌ها خبر داده است.

بر اساس اعلامیه کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، اعضای رهبری و دبیرخانه این کمیسیون در هماهنگی با سایر نهادهای دولتی ذیربط و نهادهای جامعه مدنی برای تامین عدالت انتخاباتی، شفافیت در روند رسیدگی به شکایات و جلب اعتماد مردم نسبت به روند ملی انتخابات متعهداند.

این در حال است که نتایج دوره‌های قبلی انتخابات با بحران‌های شدیدی همراه بود. در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری، جنجال‌ها به حدی بالا گرفت که در نهایت دو نامزد پیشتاز به گونه همزمان اعلان پیروزی کردند.

گفتنی است که روند انتخابات در افغانستان همواره باچالش و تقلب همراه بوده و هیچ‌گاهی توقع شهروندان کشور و جامعه جهانی را برآورده نتوانسته است.