وزارت امور داخله از برکناری پنج تن از منسوبان امنیتی به اتهام تهدید و لت و کوب نمودن دو سرباز قراول این وزارت خبر می‌دهد.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، امروز (دوشنبه،۱۱ حوت)، گفت که پنج تن از نیروی‌ها امنیتی روز گذشته «موظفان امنیتی» وزارت داخله را تهدید و لت و کوب نموده بودند.

آقای آرین می‌افزاید که این پنج تن از سوی عبدالصبور قانع، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله از وظایف شان برکنار و به ریاست امنیت ملی معرفی شده‌اند.

معین ارشد وزارت امور داخله گفته است این پنج منسوب امنیتی در برابر قانون پاسخگو خواهند بود.

این در حالی‌ست که ویدیویی به نشر رسیده‌‌است که نشان می دهد منسوبان امنیتی دو سرباز وزارت داخله را لت و کوب کرده‌اند.