منابع در ولایت بامیان می‌گویند که یک کارمند شفاخانه‌ٔ ولایتی بامیان پس از دریافت واکسین کرونا در این ولایت فوت کرده‌است.

علی‌آقا ناصری، رییس صحت عامه بامیان به رسانه‌ها گفته‌است که وزارت صحت این موضوع را بررسی می‌کند.

لطیف عظیمی، سخن‌گوی والی بامیان نیز به رسانه‌ها ضمن تأیید نمودن فوت این کارمند گفته‌است که تاکنون روشن نشده‌است که این فرد از اثر واکسین کرونا فوت کرده باشد.

او می‌افزاید که این کارمند صحی شفاخانهٔ ولایتی بلخ مشکلات قلبی، شش و فشار خون بالا نیز داشته است.

از سویی‌هم، دستگیر نظری، سخن‌گوی وزارت صحت عامه نیز می‌گوید که تا کنون ۱۲ هزار و ۱۶۴ تن از کارمندان این شفاخانه در بامیان واکسین کرونا را دریافت کرده‌اند.

او می‌افزاید که علت فوت این کارمند صحی از سوی تیمی از داکتران در بامیان بررسی می‌گردد.

آقای نظری می‌گوید که تاکنون علت فوت این کارمند صحی در اثر تزریق این واکسین مشخص نشده‌است.

وی علاوه کرده که تاکنون چندین تن از کارمندان صحی این ولایت علایمی چون جان دردی پس از ترزیق این واکسین داشته‌اند؛ اما دریافت این واکسین منجر به مرگ آنان نشده‌است.

این در حالی‌ست که دولت جمهوری هند، ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا را به افغانستان کمک کرد و به تاریخ پنجم ماه جاری روند تطبیق این واکسین در افغانستان آغاز شده‌است. کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران از نخستین کسانی بودند که این واکسین را دریافت کردند.