بودجهٔ ملی سال مالی ۱۴۰۰ در نشست امروز (دوشنبه،۴ حوت) مجلس نمایندگان، به اکثریت آرای این مجلس به تصویب رسید.

گفته می‌شود که برای سال مالی ۱۴۰۰، در مجموع ۴۷۳ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۹۰۱ میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته شده‌است که از این میان، ۳۱۱ میلیارد و ۵۰۶ میلیون و ۱۶۱ افغانی آن شامل بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۵۳۵ میلیون و ۷۴۰ افغانی آن شامل بودجه توسعه‌ای‌ می‌شود.

در همین‌حال، در پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ اکثر ملاحظات مجلس نماینده‌گان اعمال شده است.

از سویی‌هم تغییرات عمده‌ای که در پیش‌نویس سوم بودجه مالی ۱۴۰۰ اعمال گردیده، شامل افزایش دو هزار افغانی در معاشات کارمندان پایین‌رتبهٔ دولتی و اختصاص نیافتن بودجه برای اداراتی چون شورای عالی مصالحه ملی و اداره نفت و گاز می‌باشد.

همچنان دسترخوان ملی و بودجه اداره عملیاتی و حمایتی ریاست جمهوری نیز در این بودجه گنجانیده نشده‌است.

از سویی‌هم، محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در پیامی در صفحهٔ ارگ ریاست‌جمهوری از تصویب بودجهٔ ملی سال مالی ۱۴۰۰ اظهار قدرانی کرده‌است.

رییس‌جمهور کشور، تصویب این بودجه را بخاطر تطبیق به موقع پلان‌ها و برنامه‌های اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه پروژه‌های انکشافی در سراسر کشور مهم خوانده‌است.

این در حالی‌ست که جدال بر سر تصویب بودجهٔ سال مالی ۱۴۰۰ بیشتر از دو ماه میان مجلس نمایندگان و ارگ ریاست‌جمهوری به درازا کشید.

این بودجه دو بار به دلایل گوناگون از سوی مجلس نمایندگان رد شد؛ چنانچه مسوده اول آن به تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد گردید و مسودهٔ دوم آن با تأیید گزارش کمیسیون اختصاصی، به دلیل عدم اصلاح نواقص موجود در مسوده بودجه، به اکثریت آرای حاضر در مجلس جهت اصلاح رد گردیده‌ بود.