US Marine with ammunition beltدر درگیری که میان سربازان افغان و ناتو در شهر کابل بوقوع پیوست، یک سرباز ارتش افغانستان کشته و یک سرباز خارجی زخم برداشته است.

مقامهای وزارت دفاع افغانستان با تائید این خبر میگویند که تحقیقات در زمینه آغاز شده است.

گفته میشود که این در گیری در ساحه نظامی منطقه قرغه شهر کابل به وقوع پیوسته است.

جزئیات بعداً به نشر میرسد.